Toimialat2017-01-04T16:30:43+00:00

Sähköistys

Teemme sähkösuunnittelua ja tuotamme kunnossapitopalveluita pieni- ja keskijännitejärjestelmille. Suunnittelemme prosessi- ja kiinteistösähköistyksen sähkönjakelun sekä varmennetun ja häiriöttömän sähkönsyötön joko kokonaan tai osatoimituksena.

Lue lisää

Instrumentointi

Osaamisemme ja asiantuntemuksemme instrumenteista, instrumentoinnista ja mittaustekniikasta on vahva. Toimitamme instrumentoinnin suunnittelu-, projektointi-, hankinta-, asennus- ja huolto- sekä kunnossapitopalvelut ja -ratkaisut. Tuotamme palveluita instrumenttien koko elinkaarelle, sillä instrumentin tarkka ja oikea toimivuus on laadun ja tuottavuuden edellytys.

Lue lisää

Automaatio

Teollisuuden automaatioratkaisuista ja -hankkeista kartuttamamme asiantuntemus on laaja. Tarjoamme ammattitaitoista automaatio-osaamista, turvallisuuteen liittyvien (TLJ- ja TAJ-) järjestelmien sekä (DCS-/PLC-) perusautomaation suunnittelu-, koestus- sekä asiantuntijapalveluita. Palvelemme vianetsinnässä, tuotannon käytön ja säädön optimoinnissa sekä automaatiolla saatavan energiatehokkuuden parantamisessa.

Lue lisää

Energia

Tuotamme palveluita laitostoimittajille, tuotantolaitoksille, teollisuuslaitoksille sekä laite- ja tuotevalmistajille tuotantotavasta ja paikasta riippumatta. Osaamisemme sähkön ja lämmön tuotannosta sekä siirrosta ja jakelusta on kattava.

Lue lisää

Teollisuus

Tuotteen tuottaminen luonnonvaroista eli luonnon raaka-aineista ihmiselle hyötyä tuottavaan muotoon on monimutkainen. Teollistuminen ja teknologian kehitys yhteiskunnassamme on nopeaa. Meillä on asiantuntemusta liittyen eri teollisuudenalojen tuotantoon, suunnitteluun ja projektointiin.

Lue lisää