Tietoa yrityksestä2016-12-30T13:16:44+00:00

Eetems Oy

Olemme innovatiivinen ja asiakaslähtöinen sähkö-, instrumentti- ja automaation asiantuntijapalveluita tarjoava yhtiö.

Palveluvalikoimaamme sisältyvät projektointi-, suunnittelu- ja työmaatoiminnot sekä kunnossapitopalvelut. Palvelemme pääasiassa teollisuuden ja energia-alan asiakkaita, laitetoimittajia, tuotantolaitoksia, meri- ja laivateollisuutta, pientuottajia sekä rakentamisen ja julkisen sektorin asiakkaita.

Olemme luotettava ja vahva kumppani. Tuemme ja lisäämme asiakkaiden osaamista, palvelutarjontaa ja resursointia yksilöllisesti räätälöidyillä ja kestävillä palveluratkaisuilla. Palveluidemme laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaikutukset ovat voimassaolevan lainsäädännön ja määräysten mukaisia.

Tavoitteenamme on tarjota tuottava ja toimintavarma palvelukokonaisuus, joka palvelee asiakkaan tarpeita, laatuvaatimuksia ja tavoitteita kauaskantoisesti vuodesta toiseen. Näin asiakas pääsee keskittymään rauhassa oman ydinosaamisensa tuottamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Riippumatonta palveluntarjontaa

Olemme energia-, teknologia- ja laitetoimittajista riippumaton palveluntarjoaja. Tämän ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaidemme erityistarpeisiin monipuoliset ja parhaat mahdolliset ratkaisut, jotka perustuvat maailmanlaajuisesti hyväksi havaittuihin käytäntöihin ja joissa hyödynnetään tehokkaasti nykyaikaista teknologiaa.

Osaamisemme

Pääosaamisemme ja kokemuksemme muodostuu teollisuuden prosessi- ja tuotantolaitosten kokonaistoimituksista, pienistä osatoimituksista, asiantuntijatehtävistä, suunnittelu- ja kunnossapitopalveluista ja kehityshankkeista.

Osaamisemme teollisuuden projektoinneista, teknologioista, prosesseista, ratkaisuista, mittaustekniikasta ja johtamistehtävistä on kattava. Uskomme, että asiakkaamme hyötyvät osaamisestamme, jonka olemme kartuttaneet haastavien hankkeiden parissa eri teollisuudenaloilla. Kokemuksemme prosessi-, sähkö-, instrumentti- ja automaatio-osuuden toteutuksista ja laitteista auttaa meitä luomaan hankkeissamme aina parempia, kehittyneempiä ja toimintavarmempia.

Palvelumme

  • Esisuunnittelu- ja selvityspalvelut
  • Suunnittelupalvelut
  • Turvallisuus ja turvajärjestelmät
  • Projektinjohtopalvelut
  • Tarkastus ja koestuspalvelut
  • Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut
  • Asennusvalvonta
  • Käyttöönottopalvelut
  • Asennuspalvelut
  • Huolto- ja kunnossapitopalvelut

Arvot

Pääarvojamme ovat luotettavuus, rehellisyys, turvallisuus, asiakaslähtöisyys, luovuus, avoimuus, laatu sekä voimassa olevien lakien ja asetusten noudattaminen. Uskomme, että oikeat arvot, ratkaisut ja toimintatavat rakentavat kestävää huomista ja parempaa tulevaisuutta.

Tavoitteet

Tavoitteemme on olla asiakkaallemme strateginen ja taloudellisesti kannattava kumppani. Haluamme auttaa asiakasta saavuttamaan laatu-, tarkkuus-, kustannus-, ympäristö- ja tuotantotavoitteensa.

Visio

Pyrimme tunnetuksi ja luotetuksi teollisuuden toimijaksi. Haluamme tuottaa asiakkaillemme erinomaisia palveluita ja kestäviä tuloksia, luoda työntekijöillemme turvalliset ja pitkät työurat sekä saavuttaa suunnitelmallista kasvua.

Yhtiö, työntekijä ja perhe
Uskomme, että kun työntekijällä menee hyvin sekä töissä että yksityiselämässä, on elämä laadukkaampaa ja työnteko sujuu paremmin. Siksi kehitämme, motivoimme ja koulutamme työntekijöitä kasvamaan ammattilaisina ja pyrimme löytämään henkilöstöllemme parhaiten sopivat työtavat ja työtehtävät. Säännöllisellä ja kohdennetulla koulutuksella autamme henkilöstöämme palvelemaan asiakkaitamme tärkeissä hankkeissa kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja tavoitteellisesti.

Asiakas
Pyrimme aktiivisesti ylläpitämään asiakkuuksia, parantamaan yhteistyötä, lisäämään luottamusta sekä luomaan hyviä suhteita. Uskomme, että pitkäjänteisellä yhteistyöllä saavutetaan merkittäviä tuloksia ja kustannussäästöjä.

Turvallisuus
Suojelemme työntekijöitämme vahingoilta ja tapaturmilta tarjoamalla terveellisen ja turvallisen työ-ympäristön.

Kilpailukyky
Pidämme palvelutarjontamme laadun korkealla. Tavoitteemme on parantaa merkittävästi asiakkaan liiketoimintaa, kilpailukykyä, markkina-arvoa sekä ylläpitää ja kehittää jo saavutettuja tuloksia.

Laatu
Teemme parhaamme saavuttaaksemme asiakkaan tavoitteet. Tuottamamme palvelu on laadukasta sekä hyvin johdettua, organisoitua ja toteutettua. Palvelutarjontamme laatu on yksi toimintamme kulmakivistä. Vaadimme itseltämme ja toisiltamme paljon, jotta saavutamme tavoitteemme ja jotta ammattitaitomme olisi parhaiten asiakkaan ja toistemme käytössä.

Joustavuus
Pyrimme avoimeen, välittömään ja välittävään yhteistyöhön asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa. Lähtökohtanamme toimeksiannoissa on joustava ja tilanteeseen sopeutuva palvelu, joka täyttää tarpeet ja laatuvaatimukset.

Innovaatiivisyys ja kehitys
Seuraamme jatkuvasti teknologian kehitystä sekä perehdymme ja koulutamme itseämme uusien laitteiden, teknologioiden, lakien ja asetusten saralla.

Suhteet
Arvostamme hyviä, positiivisia suhteita ja pitkiä asiakkuuksia. Olemme rehellisiä, tunnollisia, ymmärtäväisiä ja vastuullisia ja täytämme antamamme lupaukset. Asiakassuhteemme perustuvat luottamukseen, kunnioitukseen ja yhteistyöhön, jota edellytämme myös kumppaneiltamme, alihankkijoiltamme, toimittajiltamme ja kollegoiltamme.

Menestys
Menestyksemme avain on osaava henkilöstömme, palvelutarjontamme laatu ja asiakastyytyväisyys. Emme menesty ilman asiakasta, ja siksi luomme menestystarinaa aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen liiketoimintaansa keskittyen. Kun me menestymme, menestyy myös asiakas.

Luotettavuus
Pidämme lupauksemme ja toimimme yhteisesti sovitulla tavalla.

Etiikka
Toimintamme on kaikilla tasoilla rehellistä, vastuullista ja oikeudenmukaista. Noudatamme toimintamaidemme lakeja ja säädöksiä.

Eetems Management

Yrityksen johto

Antti Kosunen
+358 50 3309216
antti.kosunen@eetems.com

Eetems

Tietoa yrityksestä

Perustettu: 2016
Yhtiömuoto: osakeyhtiö.
Päätoimipaikka:  Tampere

Eetems Oy

Y-tunnus: 2752584-3
VAT: FI27525843
Laskutus ohje: Paina tästä