Teollisuus2016-12-30T13:16:39+00:00

Teollisuus

Vahva osaamisemme teollisuudesta tukee yhteistyötä teollisuuden palveluita tarjoavan ja tuottavan palveluntarjoajan kanssa. Parempia ja kehittyneempiä teollisuuden ratkaisuja tavoiteltaessa strateginen yhteistyö ja kumppanuus kanssamme tuo merkittäviä hyötyjä suunnittelun, käytettävyyden sekä laadun ja turvallisuuden ylläpitämisen kannalta. Kokemuksemme haastavista projektoinneista, prosesseista ja turvallisuusvaatimuksien täyttämisestä on luonut meille kehittyneen toimintatavan ja mallin hoitaa toimeksiannot ammattitaidolla.

Tulevaisuus

Teollisuuden palveluntuotanto tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti on yhä tärkeämpää tulevaisuudellemme niin kansainvälisesti kuin paikallisestikin. Kasvavat energiatarpeet johtavat lisääntyviin ympäristöpaineisiin, uusiin hankkeisiin, olemassa olevien laitosten ja ratkaisujen ylläpitämiseen sekä uusien energiamuotojen kehitykseen ja ratkaisujen etsimiseen. Meillä on ratkaisuja, joilla energiantuotanto voidaan järjestää tehokkaasti, turvallisesti, häiriöttömästi ja taloudellisesti.

Palvelumme

Palvelemme kaikkia teollisuuden toimialoja ja haaroja. Laadukasta, tehokasta ja taloudellisesti kannattavaa tuotantoa suunniteltaessa ja toteutettaessa palvelumme tukevat kustannustehokkaan kokonaisuuden syntymistä. Palvelemme prosessi-, sähkö-, instrumentti- ja automaatiotehtävissä.

Lue lisää

Osaamisemme

Asiantuntemuksemme teollisuuden suunnittelu- ja projektihoitotehtävistä sekä hankkeiden läpivienneistä edesauttavat käyttövarman, kustannustehokkaan ja laadukkaan kokonaisuuden syntymistä. Kokemuksemme prosessien käytöstä, asiantuntijatehtävistä, määräaikaiskoestuksista ja kunnossapitoratkaisuista edesauttaa käyttövarman kokonaisuuden syntymistä ja ylläpitämistä.

Lue lisää

Ratkaisut

Polku luonnon raaka-aineista ihmiselle hyötyä tuottavaan muotoon on pitkä. Hyvien ratkaisujen löytäminen edellyttää yhteistyötä ja asiantuntemusta. Olemme riippumattomasti yhteistyössä tarvittavien eri alan johtavien toimijoiden ja tutkimuslaitosten sekä hankkeisiimme osallistuvien kumppaniemme kanssa.

Tarkkuutta ja toimintavarmuutta

Niin vanhat kuin uudetkin teollisuuden tuotantolaitokset, tuotantolinjat, tuotteet, ym. tarvitsevat toimintaa ohjaavien laitteiden huoltoa, kunnossapitoa ja testausta. Teolliselle tuotannolle prosessin tarkkuus, toiminta, käyttövarmuus, turvallisuus ja kustannustehokkuus ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja, samoin tuotantotehokkuus ja stabiilius. Toimintavarmuuden takaamiseksi tarjoamme laadunhallintapalveluita.

Kokemuksemme

Parempaa ja kehittyneempää tuotantoa tavoiteltaessa strateginen yhteistyö ja kumppanuus kanssamme tuo merkittäviä hyötyjä. Vahvuuksiamme ovat kokonaisuuksien hallinta, turvallisen ja tarkan tuotantolinjan ja prosessien toteutus, laadunvarmistus sekä mittaustekniikan tuntemus. Osaamisemme ja kokemuksemme teollisuuden projekteista tukevat teollisuuden ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä.