Turvallisuus2016-12-30T13:16:40+00:00

Turvallisuus ja turvajärjestelmät

Autamme toteuttamaan, ylläpitämään, kehittämään ja hallitsemaan turvallista järjestelmien ja toiminnan ohjausta. Varmistamme, että suunnittelu ja toteutus täyttävät turvallisuusvaatimukset ja -standardit. Etukäteen huolellisesti tehty riskiarviointi ja turvallisuussuunnitelma ovat tärkeitä niin henkilöiden kuin omaisuudenkin turvallisuuden takaamiseksi. Järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden luotettavuus, toimintavarmuus ja soveltuvuus kohteeseen on nykyään kyettävä̈ osoittamaan ja arvioimaan.

Kokonaisuuksien ja prosessien riskejä voidaan vähentää merkittävästi ensisijaisesti hyvällä suunnittelulla. Pyrkimyksemme on tuottaa riittävän suurella todennäköisyydellä virheettömästi toimivia suunnittelu- ja kokonaisratkaisuita asiakkaan tarpeisiin. Meillä on kokemusta prosessi-, laite-, laitos- ja henkilöturvallisuuden suunnittelusta ja toteutusratkaisuista.

Ammattitaitoista toteutusta

Huolellisesti suoritetut suunnittelu ja asennus sekä automaatiolla toteutetut ohjaus-, mittaus- ja lukitusratkaisut takaavat, että kenttälaitteet ja prosessikokonaisuudet toimivat suunnitellulla tavalla, tarkasti ja turvallisesti. Tällöin työturvallisuus kohdetta huollettaessa, koestettaessa ja käytettäessä on huomioitu ja vältytään henkilö-, materiaali-, omaisuus- ja ympäristövahingoilta.

Turvallisuuteen kannattaa ja kuuluu panostaa – siitä hyötyvät kaikki.

Palvelut

 • Turvallisuussuunnittelu
  – Turvallisuussuunnitelmat
  – Pelastussuunnitelmat
  – Koneturvallisuusvaatimussuunnittelut
  – Käyttö- ja turvallisuusohjeistukset
 • Turvallisuuden ylläpito
  – Vuosi- ja määräaikaiskoestukset
  – Toiminnallisen turvallisuuden testaus
  – Turvajärjestelmän kehittäminen, seuranta ja valvonta
  – Turvallisuustutkinta, poikkeamien analysointi ja selvitystyöt
 • Automaatio
  – Turvalogiikka ja turva-automaatio
  – Turvajärjestelmäsuunnitelmat
  – Turva-automaatiojärjestelmäsuunnitelmat
  – Turvajärjestelmän testaussuunnitelmat ja ohjeistukset
  – Määräaikaiskoestus ja testaussuunnitelmat sekä asiakirjat
 • Sähköistys
  – Turvavalaistussuunnitelmat
  – Paloilmoitusjärjestelmäsuunnitelmat
  – ATEX- ja tilaluokkasuunnitelmat
  – Savunpoistosuunnittelmat
 • Instrumentointi
  – Instrumenttien valinta
  – Instrumentoinnin suunnittelu

Hyödyt

Huolellisella ja laadukkaalla suunnittelulla, koestuksella ja asiantuntijapalvelulla varmistetaan, että kokonaisuus on turvallinen ja toimiva. Investoimalla kokonaisuuden turvalliseen ja varmaan toimivuuteen minimoidaan mahdolliset henkilö-, omaisuus- ja materiaalivahingot, vaarat ja riskit.

Tietoa

Meillä on kokemusta Siemens-, Hima- ja ABB-järjestelmillä toteutetuista teollisuuden automaatiojärjestelmistä, kattilasuojista, hätäpysäytystoiminnoista ja poltinohjauksista. Kokemus teollisuuden ratkaisuista, kattilavalmistajien ratkaisuista, teollisuuden koneturvallisuuden hätäpysäytysratkaisuista ja eri poltintoimittajien ratkaisuista antavat perustan hyvälle, optimaaliselle ja onnistuneelle suunnittelulle, koestukselle, käytölle, toteutukselle ja (TLJ- ja TAJ-)järjestelmän ylläpitämiselle.