Suunnittelu2016-12-30T13:16:40+00:00

Suunnittelupalvelut

Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan kokonaisuuden kustannustehokkuus, budjetissa sekä aikataulussa pysyminen, elinkaarenaikaiset huolto- ja kunnossapitoratkaisut sekä käytettävät komponentit. Tarjoamme suunnittelupalveluja esiselvityksistä hankesuunnitteluun, detail-tason suunnittelusta asbuild-dokumentaatioon ja tarvittaessa aina elinkaarenaikaisen dokumentaation ylläpitoon asti. Toteutamme suunnittelun aina asiakkaan tarpeisiin sopivilla ratkaisuilla.

Meillä on kokemusta erilaisista suunnittelu-, asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja modernisointihankkeista. Tunnemme turvallisuus-, ympäristö- ja työsuojeluvaatimukset sekä niihin liittyvän lainsäädännön. Kokemuksemme ATEX-direktiivistä sekä kone-, laite- ja toiminnallisen turvallisuuden suunnittelu-, asennus- ja käyttötehtävistä on vahvistanut turvallisen kokonaisuuden tuntemustamme ja osaamistamme. Tekninen osaamisemme ja asiantuntemuksemme alalta on vahva.

Laadukas suunnittelukokonaisuus

Huolellisella suunnittelulla vähennämme työmaalla tapahtuvien virheiden ja korjausten määrää merkittävästi. Työmaatoiminnot sujuvat helpommin ja turha epävarmuus ja väärinymmärrykset minimoidaan, kun dokumentaatio on paikkansapitävää ja selkeää. Hyvällä dokumentaatiolla ongelmien ratkaisu projektin edetessä sekä huolto- ja kunnossapitotöissä helpottuu merkittävästi.

Voimme vähentää projektiin liittyviä suunnitteluvirheitä, kustannuksia ja riskejä merkittävästi, kun olemme mukana suunnittelussa jo varhaisessa vaiheessa. Näin voimme maksimoida kokonaisuuden toimivuuden. Suunnittelun kulmakiviämme ovat kokonaisuuden toimivuus, toimintavarmuus, turvallisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Nämä avainkohdat vievät suunnitteluamme eteenpäin ja varmistavat
– suunnitteludokumentaation laatutason
– asennuksen, käytön ja huollon onnistumisen sekä helppouden
– hyvän, luotettavan ja turvallisen käytettävyyden
– kustannus- ja energiatehokkaat ratkaisut
– laadukkaamman lopputuloksen.

Palvelut

 • Suunnittelun konsultointi
 • Esisuunnittelu- ja selvitystyöt (Lue lisää)
 • Tarjousvaihesuunnittelu
 • Perussuunnittelu
 • Instrumenttisuunnittelu
 • Automaatiosuunnittelu
  – Automaation perussuunnittelu
  – Säätö-, lukitus- ja sekvenssikaaviot
  – Toimintakuvausmäärittelyt
  – Turva-automaation suunnittelu
  – Prosessi- ja ohjausnäyttösuunnittelu
  – Riskiarvioinnit
  – Järjestelmäsuunnittelu
 • Revisio-, modernisointi- ja ennakkohuoltosuunnitelmat
 • Muutos-, kehitys- ja päivityssuunnitelmat
 • Tutkimus- ja selvityshankesuunnittelu
 • Vaaranarvioinnit
 • Prosessisuunnittelu
 • Sähkösuunnittelu
  – Prosessisähkösuunnittelu
  – Varavoimaratkaisut ja UPS-keskukset
  – Rakennussähkö- ja automaatiosuunnittelu

Hyödyt

Huolellisella suunnittelulla varmistetaan hankkeen sujuva läpivienti ja se, että huoltoa ja kunnossapitoa varten on olemassa hyvä, paikkansapitävä dokumentaatio. Toimintamme projektien suunnitteluvaiheessa antaa vahvan ja uskottavan pohjan asennukselle, toteutukselle ja käytölle.

Tietoa

Käytössämme ovat tunnetuimmat suunnitteluohjelmistot. Toimeksiannoissa käytämme myös tarvittaessa asiakkaan omia järjestelmiä tai asiakkaan edellyttämiä suunnitteluohjelmistoja.