Projektointi2016-12-30T13:16:40+00:00

Projektinjohtopalvelut

Projektinhallinta- ja projektinjohtopalveluilla varmistetaan suunnittelun, rakentamisen, asennuksen, koestuksen, käyttöönoton ja käytön sekä eri työmaatoimintojen ja huolto- ja kunnossapitotoimintojen hoito. Näin huolehditaan, että investointia valvotaan, seurataan ja johdetaan tarkasti, tehokkaasti ja että kokonaisuudesta tulee onnistunut.

Teemme avointa ja tiivistä yhteistyötä tilaajan, loppuasiakkaan ja sidosryhmien kanssa, niin että asetetut tavoitteet saavutetaan.

Projektinhallinta- ja projektinjohtopalveluilla varmistat
– kokonaisuuksien hallinnan ja onnistumisen
– tavoitteiden saavuttamisen
– laadunhallinnan
– resursoinnit
– säädösten, säännösten ja ohjeiden noudattamisen
– tarjouskyselyt, hankinnat, kilpailutuksen ja ostot
– eri toimintojen ja kokonaisuuksien yhteensovittamisen ja hallinnan
– urakoitsijoiden ja laitetoimittajien valvonnan ja johtamisen
– kustannusten valvonnan, paikkansapitävyyden, optimoinnin, hallinnan ja ennustamisen
– aikataulujen laadinnan, paikkansapitävyyden, hallinnan ja ennustamisen
– dokumentaation ja tietokantojen hallinnan ja paikkansapitävyyden
– raportoinnit ja palaverit
– turvallisuuden ja työhyvinvoinnin hallinnan
– logistiikasta ja materiaaleista huolehtimisen
– omatarkastuksen, viranomaistarkastukset ja hyväksynnät
– projektinluovutukseen liittyvät tehtävät ja viimeistelytyöt
– takuuajan hoidon ja johtamisen

Ammattitaitoista johtamista

Hyvällä ja onnistuneella johtamisella hanke viedään läpi onnistuneesti, kokonaiskustannuksia saadaan leikattua ja  elinkaarikustannukset laskevat merkittävästi. Suunnittelun ja toteutuksen laadullinen johtaminen takaa työmaatoimintojen, käyttöönoton, luovutuksen sekä elinkaarenaikaisen käytön onnistumisen ja kustannustehokkuuden. Projektin hallinnassa ja johtamisessa tavoitteiden määrittely sekä sujuva ja teknisiä ratkaisuja kehittävä viestintä eri osapuolten välillä on ehdottoman tärkeää. Meillä on kokemusta hankkeiden läpivienneistä ja johtamisesta.

Palvelut

Seuraavien kokonaisuuksien ohjaus, koordinointi ja tuki

 • Esisuunnittelu
 • Suunnittelu
 • Alihankinta
 • Sidosryhmät
 • Rakentaminen
 • Työmaatoiminnot
 • Asennus
 • Koestus
 • Käyttö
 • Huolto ja kunnossapito
 • Takuuaika

Hyödyt

Asiantuntevalla ja eteenpäin vievällä johtamisella varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen, onnistunut hankkeen läpivienti ja kokonaisuuksien toimivuus.

Tietoa

Toimillamme ja johtamisellamme on merkittävä vaikutus investoinnin kustannuksiin, arvon säilymiseen sekä ympäristövaikutuksiin tuotteen koko elinkaarella.