Kunnossapito2016-12-30T13:16:39+00:00

Huolto- ja kunnossapitopalvelu

Tuotannon ylläpito on tehokas tapa parantaa toimintavarmuutta ja kilpailukykyä. Toimintavarmuuden maksimointi ja kokonaisuuksien laadukas toiminta on menestykselle välttämättömyys. Hyvin toimivat instrumentit, laite- ja prosessikokonaisuudet sekä tuotantolaitokset ovat kaikkien etu. Tuotannon laatu, prosessien häiriöttömyys ja korkea käyttöaste sekä ympäristön huomioon ottaminen edellyttävät säännöllisiä kehitys-, huolto- ja kunnossapitotoimintoja. Suunnitelmallisella ennakkohuollolla sekä järjestelmällisellä kunnossapidolla ja kuntoarviolla parannetaan merkittävästi kenttälaitteiden ja prosessien toimintaa, tuottavuutta, käytettävyyttä, laatua, toimintavarmuutta ja toimintakykyä koko elinkaaren ajan.

Toteutamme tarvittavat modernisointisuunnitelmat ja huolehdimme yksittäisten kenttälaitteiden ja prosessikokonaisuuksien kunnossapidosta. Teemme tarvittavat huollot, koestukset, viritykset ja kalibroinnit sekä kuntoarvioinnit ja vuosi- ja määräaikaistestaukset. Autamme löytämään ja suunnittelemaan kustannustehokkaat ratkaisut tuotannon häiriöttömään toimintaan ja kehitykseen.

Ammattitaitoista kunnossapitoa

Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme palvelee koulutus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä tuotantoa ja laatua ylläpitäen, tehostaen ja tukien. Osaava kenttähenkilöstömme ymmärtää teollisuuslaitosten ja -laitteiden toimintaperiaatteet sekä niihin kohdistuvat rakennus-, käyttö- ja huoltovaatimukset. Uskomme, että asiakkaamme hyötyvät osaamisestamme, jonka olemme kartuttaneet haastavien hankkeiden parissa eri teollisuudenaloilla.

Palvelu auttaa pitämään automaatiojärjestelmät, koneet, kenttälaitteet ja komponentit jatkuvasti käytettävinä, tuottavina, turvallisina, toimintavarmoina ja mittatarkkoina. Palvelu vähentää merkittävästi tuotantoerien, prosessien ja toimintojen epästabiiliutta, odottamattomien seisokkien määrää sekä prosessien keskeytymisiä ja toimintahäiriöitä, millä parannetaan riskinhallintaa. Strategiset hyödyt, kuten parantunut tuotteen laatu, tuo merkittävää kilpailuetua. Prosessin oikeanlaisella toiminnalla saadaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Toimintavarmuuspalvelu

Toteutamme huolto-, kunnossapito- ja tarvittavat testaustoimenpiteet tehokkaasti ja vahvalla ammattitaidolla. Eetems Oy:n kanssa räätälöity toimintavarmuuspalvelu on erinomainen sopimusratkaisu kunnossapidon, huoltojen sekä tarvittavien koestusten ja testausten hoitamiseen. Yhden pidempiaikaisen sopimuskumppanin kanssa toimiminen mahdollistaa nopean reagoinnin häiriötilanteissa.

Palvelu tuo tuotteen elinkaaren aikana useita hyötyjä ja etuja, kuten suunnitelmalliset ja kustannustehokkaat huollot ja kunnossapidot, laadukkaan pitkäjänteisen kirjanpidon ja raportoinnin tehdyistä toimenpiteistä sekä hyvän käsityksen kokonaisuuksista. Ennakoiva ja suunnitelmallinen huolto ja kunnossapito pitävät kokonaisuudet toimintakuntoisina ja niiden avulla varmistetaan, että asetetut vaatimukset ja laatutavoitteet täytetään.

Esimerkkejä toimintavarmuuspalvelun hyödyistä:
– Tarkasti määritellyt työt, hinnat ja maksukäytännöt
– Tehokkaat, pätevät ja sitoutuneet ammattilaiset
– Laaja tekninen osaaminen
– Toiminnan seuranta, mittaaminen, kalibrointi ja raportointi
– Määräaikaistestaukset, vuosikatselmukset, vuosihuollot

Palvelut

 • Instrumenttien ja kenttälaitteiden automaatioon ja sähköistykseen:
  – Huoltopalvelu
  – Asennuspalvelu
  – Testauspalvelu
  – Kalibrointipalvelu
  – Käyttöönottopalvelu
 • Vikapäivystys ja kunnossapitosopimus (räätälöidään tapauskohtaisesti)
  – Ennakkohuoltopalvelu
  – Korjaava kunnossapitopalvelu
  – Vika- ja huoltokorjauspalvelu
 • Varaosa- ja materiaalihankinta
 • Korjaustarpeiden kartoitus
 • Modernisointi ja revisiosuunnitelmat
 • Vuosihuollot
 • Koulutukset
 • Tukipalvelut: Järjestelmien parannukset, parametroinnit ja modernisoinnit

Hyödyt

Kunnossapidetyt yksittäiset kenttälaitteet ja prosessikokonaisuudet tuovat tarkkuutta ja toimintavarmuutta käyttöön.

Tietoa

Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla varmistetaan kustannustehokas ja varmempi tuotannon toimivuus sekä pitkä elinkaari.