Käyttöönotto2016-12-30T13:16:39+00:00

Käyttöönottopalvelu

Tarjoamme asiantuntevaa ja ammattitaitoista käyttöönottopalvelua teollisuuden eri kohteisiin ja kokonaisuuksiin. Palvelumme avulla varmistetaan yksittäisen kenttälaitteen, prosessiosa-alueen, prosessikokonaisuuden ja isojen muiden kokonaisuuksien hallittu käyttöönotto. Onnistunut koestus ja käyttöönotto antavat hyvät lähtökohdat komponenttien, kenttälaitteiden, prosessin ja tuotantolinjojen pitkäaikaiselle käytölle ja turvallisuudelle. Johdamme ja tuotamme tarvittavat luovuttamiseen liittyvät toimenpiteet ja alihankintaan liittyvän koordinoinnin.

Erikoisalaamme on sähkö-, instrumentti- ja automaatio-osuuden sekä prosessi- ja mittaustekniikan tuntemus. Meillä on kokemusta teollisuuden (esim. energiateollisuuden) käyttöönottotehtävistä niin kokonaisten voimalaitosten kuin prosessi-, laite- ja osatoimitustenkin käyttöönottotehtävistä kotimaasta ja ulkomailta. Energiatuotantolaitosten tuntemuksemme ja osaamisemme niihin liittyvissä kokonaisuuksissa ja prosesseissa on vahvaa.

Ammattitaitoista käyttöönottoa

Asennus-, koestus-, käyttöönotto- ja käyttökokemus eri teollisuudenaloja edustavien asiakkaiden projekteissa on kartuttanut meille vankkaa käyttöönottopalvelujen osaamista. Käyttöönotossa varmistetaan, että kokonaisuus toimii suunnitellusti, turvallisesti ja laadukkaasti. Samalla tarkistetaan, että sopimuksellisesti kaikki asiat on huomioitu ja täytetty, sekä vakuutetaan tilaaja tuotteesta. Onnistunut käyttöönotto ja testaus ovat edellytyksiä sille, että tuote voidaan luovuttaa tilaajalle ja että se voidaan ottaa tuotannolliseen käyttöön. Ammattitaitoisen ja opastavan käyttöönottomme ansiosta vaativien kokonaisuuksien hallitseminen onnistuu.

Koekäytössä tarkistamme, varmistamme ja koestamme sekä testaamme suunnitellun dokumentaation toimivuuden sekä käyttöönotamme yksittäiset kenttälaitteet ja prosessikokonaisuudet. Huolehdimme yhdessä asiakkaan ja osatoimittajien kanssa, että kokonaisuus toimii. Hoidamme myös dokumentoinnin ja tarvittavan muutosten hallinnan.

Suorituskykytestissä testaamme, varmistamme ja koestamme toimituskokonaisuuden toimivuuden normaalioloissa sekä poikkeus- ja häiriötilanteissa, jotta toimintavarmuus, turvallisuus ja laatu voidaan varmistaa mahdollisimman hyvin.

Käyttöönoton perusteita

Käyttöönottaja huolehtii

 • Työmaatoimintojen johtamisesta
 • Asennusten toteuttamisesta
 • Prosessin ja eri osa-alueiden hallitusta käyttöönotosta
 • Laitekokonaisuuksien toimivuudesta ja koestuksien johdosta
 • Alihankintaan liittyvistä yhteensovituksista
 • Sujuvasta asiakkaan ja loppukäyttäjän välisestä yhteydenpidosta
 • Tarkastuksista ja dokumentoinnista
 • Asennustarkastuspöytäkirjojen laadinnasta ja tarkastuksesta
 • Laitetoimittajien tarkastuksista
 • Valmistustarkastuksista
 • Tuote- ja tuotantotarkastuksista
 • Omatarkastuksesta
 • Viranomaisasetusten noudattamisesta
 • Luovutustarkastuksesta
 • Takuutarkastuksesta
 • Koulutuksesta

Hyödyt

Ammattitaitoisella, suunnitelmallisella ja dokumentoidulla käyttöönotolla varmistetaan, että asetetut tavoitteet ja vaatimukset saavutetaan. Onnistuneella käyttöönotolla luodaan hyvä asiakastyytyväisyys ja hyvät edellytykset prosessin, tuotantolinjojen ja laitoksen pitkäaikaiselle käytölle, huollolle ja turvallisuudelle.

Tietoa

Käyttöönotolla ja koekäytöllä varmistetaan, että sopimuksellisesti kaikki asiat on huomioitu ja täytetty ja että toiminta on hallittua ja turvallista myös häiriö- ja poikkeustilanteissa.