Esisuunnittelu2016-12-30T13:16:41+00:00

Esisuunnittelu- ja selvityspalvelu

Alkavalle tai mahdollisesti alkavalle investoinnille tehdään kattava määrä investointivalmisteluita. Esisuunnittelussa tehdään toteutusratkaisuiden ja vaatimuksien määrittely ja arviointi, pääaikataulu, vaihtoehtoisen ratkaisun arviointi, hankekonseptointi ja kustannuksien arviointi investointipäätöstä varten, yms. Suurin osa hankkeen tai investoinnin kustannuksista määräytyy esisuunnitteluvaiheessa.

Tuotamme investoinnille tarvittavat määritykset, suunnitelmat ja laskelmat. Tarjoamme palvelun jossa vertaillaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, tarkastellaan hankkeen laajuutta sekä vaikutuksia turvallisuuteen, ympäristöön, käytettävyyteen, kustannuksiin ja kannattavuuteen. Meillä on kokemusta hankkeiden läpivienneistä, aikataulutuksesta sekä tarvittavista määrittelyistä, jotka ohjaavat hankekustannuksia ja hankkeen elinkaarikustannuksia sekä kokonaiskäytettävyyttä, huolto- ja kunnossapitoa, toimintavarmuutta sekä mahdollista jälkikäteen tulevaa modernisointia tai lisäysmahdollisuuksia.

Ammattitaitoista kokonaisuuden hallintaa

Esisuunnittelussa päätetään investoinnin pääkohdat: ennustetaan ja budjetoidaan investointikustannukset, laaditaan aikataulu, valitaan käytettävät ratkaisut ottaen huomioon turvallisuus sekä elinkaaren aikaisten huoltojen, kustannuksien ja ympäristöasioiden pääkohdat. Voit hallita investoinnin laatua ja kustannuksia, kun hankkeen suunnittelu, valvonta ja projektinjohto ovat alusta asti hankittu kauttamme. Kustannustietouden tuntemuksemme ja markkinatuntemuksemme auttavat asiakasta tekemään perusteltuja päätöksiä.

Palvelut

 • Hankkeen esiselvitys ja ratkaisujen laadinta ja konseptointi
 • Hankeaikataulun laadinta
 • Tarjouskyselyn laadinta
 • Tarjousvaihesuunnittelu (sis. budjettihinnoittelun ja tarjouslaskelman)
 • Hankekustannuslaskelmat (Rahoittajille ja hankkeiden eri osapuolille)
 • Hankekannattavuuslaskelmat
 • Hankintakonsultointi ja neuvonta
 • Kustannusarvioiden tekeminen
 • Projektin läpivienti ja toteutusratkaisut
 • Riskien hallinnasta, turvallisuus- ja laatutekijöiden huomiointi
 • Asiantuntijapalvelut
Ota yhteyttä

Hyödyt

Huolellinen esisuunnittelu- ja esiselvityspalvelumme varmistaa hankkeen sujuvan läpiviennin laajuudesta riippumatta. Se nopeuttaa rahoituksen järjestämistä ja ehkäisee yllätykset toteutusvaiheessa. Toimintamme projektien esisuunnitteluvaiheessa antaa  vahvan ja uskottavan pohjan perus- ja detail-suunnitteluille sekä toteutukselle.

Tietoa

Teemme esiselvitystöitä, jotka liittyvät vanhan tai käytössä olevan teollisuuslaitoksen automaation tai kenttälaitteiden uudistuksiin ja modernisointeihin.