Asennusvalvonta2016-12-30T13:16:40+00:00

Asennusvalvontapalvelu

Ammattitaitoisella ja asiantuntevalla palvelullamme varmistetaan kokonaisuuden ja laadun hallinta työmaalla sekä parempi toimivuus vuosiksi eteenpäin. Asennusvalvojamme tukee projektinjohtoa ja projektin läpivientiä sekä huolehtii, että asiakkaan ja loppukäyttäjän välinen yhteydenpito on sujuvaa. Käyttöhenkilöstön koulutus on erittäin tärkeää: sillä varmistamme, että laitteita käytetään, huolletaan ja ylläpidetään oikein. Ammattitaitoinen asennusvalvojamme auttaa niin tilaajaa kun toimittajaakin onnistumaan hankkeessa ja urakoitsijoita saavuttamaan työssään parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Ammattitaitoista johtamista

Meillä on kokemusta teollisuuden ja energia-alan prosessi-, sähkö-, instrumentti- ja automaatiohankkeista. Hoidamme projekteja, joissa työn laatu, tarkastukset, turvallisuus, dokumentointi, testaus ja valvonta ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Asennusvalvonta- ja käyttöönottokokemuksemme sekä kotimaisissa että ulkomaisissa kohteissa energia-, prosessi- ja kuljetinteollisuuden ja teknologia-aloilta on vahva. Asennus-, koestus-, testaus- ja käyttökokemus eri teollisuudenalojen ratkaisuista ja erilaisten asiakkaiden parista tuo innovatiivisuutta palvelutarjontaamme ja osaamiseemme. Osaava asennusvalvoja, joka toimii teknisenä tukena, työmaatoimintojen organisoijana ja työnvalvojana työmaalla, on avain onnistumiseen.

Tietoa asennusvalvonnasta

Valitse ammattilaisemme

Yleensä asennusolosuhteet ja asentajien taso ovat hyvin vaihtelevia. Toimituskokonaisuuksien yhteensovittaminen, hallinta ja testaukset ovat usein haasteellisia. Tilaajan kuuluisi oppia käyttämään kokonaisuutta ja hallita kaikki laitteet ja niiden tarvitsemat käyttö-, huolto- ja kunnossapitotoimet. Tilaajan, viranomaisten ja muiden luokituslaitoksien kannalta sekä laatujärjestelmien takia onkin asennusvalvonta ja käyttöönotto parempi antaa ammattilaisen tehtäväksi, jolloin kaikkien osapuolten keskeiset tarpeet tyydytetään.

Asennusvalvojamme opastaa ja valvoo

Asennusvalvojamme huolehtii, valvoo ja opastaa varmistaakseen, että kokonaisuus toteutetaan
– suunnitelmien mukaisesti
– suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja tehokkaasti
– sovitun ja kirjatun aikataulun mukaisesti
– lain ja voimassa olevien määräysten mukaisesti
– kirjatun hankesopimuksen mukaisesti
– asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti.

Asennusvalvojamme päätehtäviä

Työmaalla hoidettavan projektin hallintatöiden lisäksi asennusvalvojamme huolehtii mm.
– asennusten toteuttamisesta hyvän asennustavan mukaisesti
– laitekokonaisuuksien toimivuudesta, turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta
– alihankintaan liittyvistä yhteensovitushaasteista
– sujuvasta asiakkaan ja loppukäyttäjän välisestä yhteydenpidosta
– tarkastuksista
– asennustarkastuspöytäkirjojen laadinnasta ja tarkastuksesta
– laitetoimittajien tarkastuksista
– valmistustarkastuksista
– tuote- ja tuotantotarkastuksista
– omatarkastuksista
– viranomaisasetusten noudattamisesta
– luovutustarkastuksesta
– vastaanottotarkastuksesta
– takuutarkastuksesta
– koulutuksista.

Hyödyt

Palvelu auttaa niin tilaajaa kun toimittajaakin hankkeessa ja urakoitsijaa saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen ja ratkaisun työlleen.

Tietoa

Onnistuneen lopputuloksen varmistaa usein se, että asennusvalvoja tulee mukaan projektiin jo varhaisessa vaiheessa.