Energia2016-12-30T13:16:39+00:00

Energia

Kulutamme energiaa jatkuvasti, ja siksi energiantuotannon osaajia tarvitaan. Energiantuotannon osaamisemme tukee laitostoimittajan ja energiantuottajan kanssa tehtävää yhteistyötä. Tunnemme uusiutuvan energian tuottamisen biomassaan pohjautuvilla raaka-aineilla, energiantuotannon jakelun ja tähän liittyvän kunnossapidon ja toimintavarmuuden ylläpitämisen. Tarjoamme palveluita sähkön- ja lämmöntuotantoon niin kiinteistöjen kun teollisuudenkin tarpeisiin. Kattila- ja polttotekniikoiden, lämmön talteenoton, tuhkan käsittelyn ja savukaasujen puhdistuksen tuntemuksella luomme asiakkaallemme lisäarvoa.

Tulevaisuus

Energiasektorin palveluntuotanto tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti on yhä tärkeämpää tulevaisuudellemme niin kansainvälisesti kuin paikallisestikin.  Kasvava energiantarve johtaa lisääntyviin ympäristöpaineisiin, uusiin energialaitoshankkeisiin ja olemassa olevien laitosten ylläpitämiseen sekä uusien energiamuotojen kehitykseen ja ratkaisujen etsimiseen. Meillä on ratkaisuja energiantuotannon järjestämiseen tehokkaasti, turvallisesti, häiriöttömästi ja taloudellisesti.

Palvelut

Palvelemme alkavan hankkeen esisuunnittelu- ja hankeselvitystehtävissä sekä toteutushankkeen suunnittelu-, projektinhallinta- ja työmaatehtävissä sekä energiantuotannon suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Kehitämme ja ylläpidämme toteutettuja ratkaisuja, parannamme energiantuotannon laatua, toimintavarmuutta ja stabiiliutta sekä pienennämme elinkaarikustannuksia.

Lue lisää

Osaamisemme

Meillä on vahvaa asiantuntemusta energiateollisuuden hankkeiden, kuten kokonaisten voimalaitos- sekä kaukolämpölaitoshankkeiden, läpivienneistä, suunnittelutehtävistä, prosesseista ja teknologioista. Kokemuksemme laitosten käytöstä, asiantuntijatehtävistä, määräaikaiskoestuksista ja kunnossapitoratkaisuista edesauttaa käyttövarman ja kokonaisuuden syntymisestä ja ylläpitämistä. Toimillamme pystymme luomaan parempia, kustannustehokkaampia ja kehittyneempiä ratkaisuja ympäristöä ja käytettävyyttä unohtamatta.

Ratkaisut

Hyvien ratkaisujen löytäminen edellyttää yhteistyötä ja asiantuntemusta. Olemme riippumattomasti yhteistyössä tarvittavien eri alan johtavien toimijoiden ja tutkimuslaitosten sekä hankkeisiimme osallistuvien kumppaneidemme kanssa. Parempaa ja kehittyneempää energiantuotantoa tavoiteltaessa strateginen yhteistyö ja kumppanuus kanssamme tuo merkittäviä hyötyjä suunnittelun, käytettävyyden sekä laadun ja turvallisuuden ylläpitämisen kannalta.

Tarkkuutta ja toimintavarmuutta

Tuotantoprosessin tarkkuus, turvallisuus ja käyttövarmuus ovat ensiarvoisen tärkeää, samoin tuotantotehokkuus ja stabiilius. Toimintavarmuuden takaamiseksi kysy meiltä tarkastus- ja koestuspalvelustamme, “laadunhallintapalvelustamme” tai huolto- ja kunnossapitopalvelustamme. Korkeatasoinen turvallisuus, tarkkuus ja toimintavarmuus tuovat merkittäviä kustannussäästöjä ja strategisia hyötyjä.

Kokemuksemme

Meillä on kokemusta miehittämättömistä ja miehitetyistä laitoksista, eri polttoaineiden ja sähkön- ja lämmöntuotannon prosesseista ja toteutuksista sekä niiden suunnittelun, toteutuksen, käytön ja kunnossapidon tuomista haasteista. Tunnemme energiantuotannon prosessit polttoaineen vastaanotosta polttoon, savukaasujen puhdistukseen ja tuhkankäsittelyyn asti. Tiedämme, että tarkkuus, toimintavarmuus sekä oikeat ratkaisut ja komponentit tuovat merkittäviä kustannussäästöjä ja strategisia hyötyjä.