Automaatio2016-12-30T13:16:44+00:00

Automaatio

Automaation oikealla, optimaalisella ja tarkalla toimivuudella saavutetaan kokonaisuuksien turvallinen hallinta ja korkea laatutaso sekä tuottavuus. Parempia, kehittyneempiä ja varmempia automaatioratkaisuja tavoiteltaessa strateginen yhteistyö ja kumppanuus kanssamme tuovat suunnittelun, käytettävyyden, laadun ja turvallisuuden ylläpitämisessä merkittäviä hyötyjä.

Esisuunnittelu- ja selvityspalvelut

Tarjoamme investointiin tarvittavat selvitykset, teknisten vaatimusten määrittelyn ja toteutusvaihtoehtojen arvioinnin tai etsimme soveltuvimman automaatioratkaisun kokonaisuuden onnistumisen takaamiseksi. Teemme hankekonseptoinnin ja kustannusarvion investointipäätöstä varten. Autamme tarjouspyyntöjen laatimisessa sekä tarjousten kilpailuttamisessa ja dokumentoinnin arvioinnissa.

Lue lisää

Projektin hallinta- ja johtamispalvelut

Tarjoamme vastuullista projektinhoitoa ja automaatiohankkeisiin liittyvän projektinhoidon, -valvonnan ja- johtamispalvelun sekä teknisen ja kaupallisen projektinhallinnan ja laadunvarmistuksen. Varmistamme tarkalla ja jatkuvalla seurannalla ja johtamisella automaatio- ja turva-automaatiohankkeiden toteutuksen:; suunnittelun, asennuksen, koestuksen, käyttöönoton, käytön ja dokumentoinnin.

Lue lisää

Automaation perussuunnittelu

Meiltä saat osaavaa automaation perussuunnittelua. Suunnittelumme sisältää koko toimeksiannon automaation suunnittelun toimintakuvauksista yksilöllisiin detail-tason säätö-, lukitus- ja sekvenssikaavioihin. Pidämme huolen asbuild-dokumentaation oikeellisuudesta sekä huolehdimme tarvittaessa elinkaarenaikaisen dokumentaation ylläpidosta.

Lue lisää

Asennus

Asennamme tarvittavat automaatiojärjestelmän laitteet ja tukiasemat ja teemme tarvittavat kytkentätyöt. Työmaatoiminnoissa turvallisuus on erittäin tärkeää. Noudatamme työturvallisuusmääräyksiä tarkasti sekä huolehdimme ammattilaisiemme työhyvinvoinnista.

Lue lisää

Tarkastus- ja koestuspalvelut

Tarjoamme osaavan ja kriittisesti tarkastelevan tarkastus- ja koestuspalvelun. Meillä on kokemusta automaatiojärjestelmien, turva-automaatiojärjestelmien instrumenttien, sähkölaitteiden, prosessikokonaisuuksien sekä direktiivien mukaisesta koestuksista, käyttöönotosta, testauksista, vianetsinnästä ja tarkastuksista. Autamme varmistamaan automaatiojärjestelmän toteutuksen, asennuksen, testaukset ja testausmenetelmät, koestuksen ja dokumentaation paikkansapitävyyden sekä kokonaisuuden toimivuuden ja turvallisuuden.  Teemme turva-automaatiojärjestelmien vuosi- ja määräaikaiskoestuksia.

Lue lisää

Asennusvalvonta

Tarjoamme asiantuntevan, osaavan ja opastavan asennusvalvonnan tilaajan ja toimittajan laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Kokemuksemme automaatiojärjestelmien asennuksista, ratkaisuista, projektin läpiviennistä, ongelmien ratkaisemisesta, käyttöönotosta ja projektinjohdon tuesta työmaatoimintojen aikana on kattava. Haluamme varmistaa niin tilaajan kun toimittajankin onnistumisen hankkeessa sekä auttaa ja tukea urakoitsijoita saavuttamaan työssään paras mahdollinen lopputulos.

Lue lisää

Käyttöönottopalvelut

Tarjoamme asiantuntevan, osaavan ja turvallisen käyttöönoton automaatiojärjestelmille ja prosessikokonaisuuksille. Huolehdimme turvallisesta, suunnitelmallisesta ja dokumentoidusta koestuksesta ja käyttöönotoista sekä tarvittavista tarkastuksista. Kokemuksemme erilaisista käyttöönottotehtävistä edesauttaa kokonaisuuksien ymmärtämisessä, hallinnassa ja onnistumisessa.

Lue lisää

Huolto- ja kunnossapitopalvelut

Tarjoamme operatiivista koulutus-, huolto- ja kunnossapitopalvelua tuotantoa ja laatua tehostaen, ylläpitäen ja tukien. Palveluillamme autamme pitämään automaatiojärjestelmät, kenttälaitteet ja instrumenttikomponentit jatkuvasti käytettävinä ja luotettavina niin turvallisuuden, toimintavarmuuden kun mittatarkkuudenkin osalta. Teemme kuntotarkastuksia  ja huoltotoimenpiteitä automaatiojärjestelmälle ja sen komponenteille.

Lue lisää